Ochrana údajov

Ochrana vašich osobných údajov je pre nás mimoriadne dôležitá.
Vaše údaje preto spracúvame výlučne na základe zákonných ustanovení (DSGVO, TKG 2003). Toto vyhlásenie o ochrane údajov slúži na to, aby sme vás informovali o druhu, rozsahu a účeloch zhromažďovania a spracovania vašich údajov.

Zhromažďovanie a spracovanie vašich údajov
V súvislosti s vašou objednávkou, odberom noviniek alebo návštevou našej webovej stránky zhromažďujeme a spracúvame určité osobné údaje, ktoré sa vás týkajú. Povaha, rozsah a účely tohto spracúvania údajov sú opísané nižšie.

Objednávka
V súvislosti s vašou objednávkou spracúvame vami poskytnuté údaje:
meno, priezvisko, e-mailovú adresu, ulicu, PSČ, obec a telefónne číslo.

Vami poskytnuté údaje sa spracúvajú výlučne na účely spracovania vašej objednávky a plnenia zmluvy medzi vami a nami. Spracovanie údajov sa vykonáva na právnom základe článku 6 ods. 1 písm. b DS-GVO. Po úplnom spracovaní zmluvy a úplnom zaplatení kúpnej ceny budú vaše údaje archivované a vymazané po uplynutí lehôt na uchovávanie údajov podľa daňového a obchodného práva alebo lehôt podľa zákona o zodpovednosti za škodu spôsobenú vadou výrobku, pokiaľ ste nedali súhlas na ďalšie použitie vašich údajov. V prípade, že zrušíte proces nákupu bez uzavretia zmluvy, nami uložené údaje budú vymazané.

Vaše osobné údaje budú poskytnuté tretím stranám alebo inak zverejnené len vtedy, ak je to nevyhnutné na účely spracovania zmluvy alebo fakturácie alebo ak ste s tým vopred súhlasili. V súvislosti so spracovaním objednávok napríklad poskytovatelia služieb, ktorých tu využívame (napr. prepravné spoločnosti, logistici, poskytovatelia platobných služieb), dostávajú údaje potrebné na spracovanie objednávok a objednávok. V prípade zákonnej požiadavky, úradného príkazu alebo úradného vyšetrovania sme však zo zákona povinní sprístupniť príslušné údaje príslušnému orgánu.

Návšteva webovej stránky / používanie súborov cookie
Pri návšteve našej webovej stránky zhromažďujeme osobné údaje v technicky nevyhnutnom rozsahu (názov súboru, ku ktorému sa pristupuje, dátum a čas prístupu, objem prenesených údajov, oznámenie o úspešnom prístupe, typ a verzia prehliadača, operačný systém používateľa, URL odkazu a žiadajúceho poskytovateľa). Tieto údaje nemôžeme priradiť ku konkrétnym osobám a nie sú ani zlúčené s údajmi z iných zdrojov údajov.

Radi by sme upozornili, že pri návšteve našej webovej stránky sa používajú súbory cookie. Súbory cookie sú malé súbory alebo iné typy uchovávania informácií, ktoré sa prenášajú z nášho webového servera alebo webových serverov tretích strán do webových prehliadačov používateľov a ukladajú sa tam na neskoršie načítanie. Súbory cookie používané pri návšteve našej webovej lokality slúžia len na zjednodušenie procesu nakupovania (napr. ukladaním položiek vložených do nákupného košíka) a umožňujú používanie určitých funkcií nášho webového obchodu. Súbory cookie, ktoré používame, sa po zatvorení prehliadača z vášho pevného disku vymažú (súbory cookie relácie). Zhromažďovanie týchto údajov je založené na § 96 Abs 3 TKG.

Cookies používame aj na štatistické vyhodnocovanie používania našej webovej stránky v rámci služby webovej analýzy Google Analytics (pozri nižšie). Tieto údaje sa zhromažďujú na základe článku 6 ods. 1 písm. f DS-GVO.

Ak ste s tým vopred súhlasili v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a DS-GVO, budú sa počas vašej návštevy našej webovej stránky používať súbory cookie od poskytovateľov služieb tretích strán na účely zhromažďovania a vyhodnocovania vášho správania pri používaní. Súhlas s týmto používaním súborov cookie sa udeľuje zobrazením bannera, ktorý vysvetľuje povahu a rozsah používania týchto súborov cookie a dáva vám možnosť súhlasiť s používaním súborov cookie alebo ho odmietnuť. V každom prípade sa takéto súbory cookie nepoužijú pred vaším súhlasom. Ak nesúhlasíte so súbormi cookie, funkčnosť našej webovej stránky môže byť obmedzená.

Používanie služby Google Analytics
Používame službu Google Analytics, webovú analytickú službu poskytovanú spoločnosťou Google LLC ("Google"), 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. V rámci služby "Google Analytics" sa do vášho počítača ukladajú súbory cookie na štatistické vyhodnocovanie používania našej webovej stránky. So spoločnosťou Google sme uzavreli príslušnú zmluvu o poverení spracovaním údajov.

Informácie generované týmito súbormi cookie o vašom používaní tejto webovej lokality (vrátane vašej IP adresy) sa pred uložením na serveroch spoločnosti Google anonymizujú, aby ich už nebolo možné priradiť k počítaču. Iba vo výnimočných prípadoch sa celá IP adresa prenesie na server spoločnosti Google v USA a tam sa skráti. Spoločnosť Google používa tieto informácie na vyhodnocovanie vášho používania webovej stránky, na zostavovanie správ o činnosti webovej stránky pre prevádzkovateľov webovej stránky a na poskytovanie ďalších služieb súvisiacich s činnosťou webovej stránky a používaním internetu. IP adresa odoslaná vaším prehliadačom v rámci služby Google Analytics sa nezlučuje s inými údajmi spoločnosti Google. Viac informácií o tom, ako služba Google Analytics spracúva údaje používateľov, nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Zhromažďovaniu údajov generovaných súbormi cookie a súvisiacich s používaním webovej stránky, ako aj spracovaniu anonymizovaných údajov spoločnosťou Google môžete zabrániť stiahnutím a inštaláciou doplnku prehliadača, ktorý je k dispozícii na tomto odkaze: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Upozorňujeme však, že ak tak urobíte, možno nebudete môcť využívať všetky funkcie tejto webovej lokality.

Bezpečnosť údajov
Vaše zmluvné údaje sa prenášajú cez internet v zašifrovanej podobe pomocou postupov SSL. Naše webové stránky a ostatné systémy zabezpečujeme technickými a organizačnými opatreniami proti strate, zničeniu, prístupu, zmene alebo šíreniu vašich údajov neoprávnenými osobami.

Práva dotknutej osoby
Máte právo na informácie o svojich osobných údajoch, ako aj právo na opravu alebo vymazanie, prípadne obmedzenie spracovania. Môžete tiež namietať proti spracovaniu a máte právo na prenos svojich osobných údajov v štruktúrovanej, strojovo čitateľnej forme. V prípade všetkých uvedených práv sa obráťte na kontaktné údaje prevádzkovateľa.

Právo na sťažnosť
Máte tiež právo podať sťažnosť dozornému orgánu. Pre Rakúsko je to Rakúsky úrad na ochranu údajov, Wickenburggasse 8, 1080 Viedeň, telefón: +43 1 52 152-0, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., web: https://www.dsb.gv.at/.